Praktisch: Verwijzing, vergoeding en werkwijze…

  • Ik beschik over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut van mijn praktijk voor de Geneeskundige (of Curatieve) GGZ, welke valt onder de Zorg Verzekering-Wet (ZVW). Dit is vanaf 2017 verplicht.
    • Dit statuut is hier in te zien. Ik verwijs hierin regelmatig naar informatie op deze website. Voor verdere vragen of bij onduidelijkheden kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
  • De vergoedingsmogelijkheden van een behandeling bij mij zullen zich in de (nabije) toekomst uitbreiden. Zodra dit het geval is, zal ik hier meer informatie over publiceren.

1. Behandeltraject in de Basis GGZ of de Specialistische GGZ….

2. Wijze van vergoeding en andere regels, rechten en plichten….

Verzekerde zorg: via 1nP….

3. Algemene werkwijze (stappen) in het behandelproces….

4. Uw inschrijving bij 1nP….

5. Niet verzekerde, particuliere, zorg….