Praktisch: Verwijzing, vergoeding en werkwijze…

  • Ik beschik over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut van mijn praktijk voor de Geneeskundige (of Curatieve) GGZ, welke valt onder de Zorg Verzekering-Wet (ZVW). Dit is vanaf 2017 verplicht.
    • Dit statuut is hier in te zien. Ik verwijs hierin regelmatig naar informatie op deze website. 
  • En hier kunt u mijn Privacy-statement inzien, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), sinds 25 mei 2018 wettelijk verplicht.
  • Een handig overzicht van allerlei algemene praktische informatie over het in behandeling gaan bij een vrijgevestigde psycholoog, zoals ik, vindt u in deze folder uitgegeven door mijn beroepsvereniging LVVP.
  • Praktische informatie die specifiek op míjn praktijk van toepassing is, vindt u op de navolgende pagina’s van mijn website…:

1. Behandeltrajecten in de Specialistische GGZ….

2. Wijze van vergoeding en andere regels, rechten en plichten….

3. Algemene werkwijze (stappen) in het behandelproces….

4. Niet verzekerde, particuliere, zorg….