Wijze van vergoeding en andere regels, rechten en plichten

 • Declaraties en vergoedingen in de verzekerde GGZ gaan tegenwoordig niet per consult, maar per traject: een pakket waarvoor een bepaalde tijdsbesteding en tarief geldt. Tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
  • In de Specialistische GGZ heet zo’n traject een DBC (Diagnose Behandel Combinatie), die in een bepaalde ‘productgroep’ valt. Zie hier een overzicht van de betreffende NZA tarieven (voor 2018).
  • In de Basis GGZ is er sprake van een ‘zorgproduct’ of ‘prestatie’. Zie hier een overzicht van de betreffende NZA tarieven.
   • Hierin staat ook het tarief voor Onvolledig behandeltraject genoemd (code 180005): dit is van toepassing wanneer er na de intake (om wat voor reden dan ook) geen behandeling plaatsvindt. Dit uiteraard in goed onderling overleg.
 • Bij aanvang van de behandeling maak ik tijdens de intake een inschatting welk traject of product bij uw zorgvraag past.
 • Ook is het mogelijk dat consulten vallen onder overig (zorg)product (vanaf 2017 heet dit OZP; daarvoor: OVP, code 198300 in het gelinkte NZA tarievendocument). Dan wordt de behandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is het geval bij:
  • Behandelingen die buiten het vergoedingenpakket vallen (zie uitleg elders op deze site).
  • Indien er geen verwijzing (mogelijk) is.
  • Ook als u niets te maken wilt hebben met DSM-diagnoses en niet wilt declareren bij de zorgverzekeraar, maar er is wel sprake van behandeling, dan vallen de consulten onder OVP/OZP.
  • Dan geldt het particuliere tarief, elders op deze site toegelicht.
 • Er kan pas aan het einde van een traject worden gedeclareerd bij de zorgverzekering.
  N.B.: bij vergoeding vanuit de basisverzekering geldt wel altijd het wettelijk verplichte eigen risico!
 • No show: Mocht u verhinderd zijn om op een afspraak te komen, dan verzoek ik u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (via tel.nr. 06 – 1978 0330 of via mijn praktijk-mailadres dat u van mij heeft). Wanneer u te laat of helemaal niet afzegt (no show), dan ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd (naar redelijkheid van de omstandigheden waaronder u de afspraak niet kon nakomen) bij u in rekening te brengen. De kosten bedragen in dat geval €60,-. Ik zal u dan een aparte factuur sturen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Situaties waarin sprake is van duidelijke overmacht zijn uiteraard bespreekbaar. 
 • Sinds 2019 heb ik eigen contracten -voor de Specialistische GGZ, waar ik doorgaans in werk met de volgende zorgverzekeraars (en de zorgverzekeringen die hieronder vallen): Zilveren Kruis/De Friesland; DSW; Menzis; VRZ (ONVZ; Zorg en Zekerheid; Eno); Caresq. Meer informatie hierover publiceer ik hier binnenkort. U kunt dan een geldige verwijsbrief naar onze eerste afspraak meenemen.
 • Ik heb in 2019 nog geen eigen contract met de overige zorgverzekeraars: CZ en VGZ (en de zorgverzekeringen die hieronder vallen). Daarvoor maak ik -in 2019- gebruik van de contracten die Stichting 1nP met deze zorgverzekeraars heeft. Ik ben sinds de start van mijn eigen praktijk in 2015 bij 1nP aangesloten – zie meer informatie op de hierna volgende pagina’s.

Lees verderVerzekerde zorg: via 1nP