Oplossingsgerichte therapie

  • Oplossingsgerichte therapie begint steeds met het gewenste eind voor ogen: wat wilt u bereiken? Wat zou uw situatie – ondanks NAH etc. – toch al merkbaar verlichten? Wat zou er dan anders zijn? En waar zou u dat concreet aan merken? …Dit wordt de Wondervraag genoemd.
  • Oplossingsgerichte therapie werkt onder het motto van: ‘Doe meer van wat je al doet, als het probleem er (even) niet is.’ Wat gaat er wèl goed? De therapie helpt om uw kracht naar boven te halen en deze in concrete stappen om te zetten. In uw oplossingen om het gewenste einddoel te bereiken.
    • Dit i.p.v. de gebruikelijke focus in reguliere therapieën op ‘het probleem’.
    • Lees meer achtergrond op deze site van mijn docent Oplossingsgerichte Therapie.
  • Zie ook verdere uitleg in dit animatiefilmpje: over oplossingsgericht werken bij cognitieve beperkingen. En zie dit artikel van Marion Klaver en Fredrike Bannink in het Tijdschrift voor Neuropsychologie, 2010, over de toepassing van Oplossingsgerichte therapie bij mensen met NAH. Dit blijkt ook geschikt te zijn wanneer de primaire gevolgen (m.n. de cognitieve restverschijnselen) wat forser zijn.
  • Oplossingsgericht werken komt van pas bij het hiervoor beschreven behandeldoel nr. 3 en deels ook bij nr. 4 & 5.
    ⇒ Een positieve focus is belangrijk: door uw sterke kanten te helpen herkennen en actief in te zetten. Ondanks de negatieve gevolgen van NAH. Gericht op het creëren van een betere toekomst: een optimaal functioneren hierin.

En dat geeft hoop, (meer) kracht, autonomie en zelfvertrouwen 🙂

Lees verder: Mindfulness (Based Cognitive Therapy) (MBCT)