Behandeling ‘op maat’

Bij het u helpen bereiken van uw specifieke behandeldoelen maak ik gebruik van elementen uit diverse vormen van psychotherapie. De principes van deze vormen licht ik hierna verder toe, incl. de onderlinge overlap en verschillen en de toepassing bij NAH.

Deze toelichting kan voor u als cliënt vooral handig zijn wanneer de behandeling eenmaal start en zich ontwikkelt. Ik zal dan geregeld naar stukjes op deze site en evt. andere lees-tips of oefeningen verwijzen. Zo zal ik u begeleiden bij het u steeds verder eigen maken van het geleerde. Voor verwijzers geeft deze toelichting bovendien een indruk van mijn werkwijze.

Ik werk altijd ‘op maat’, eclectisch: met wat voor u als persoon het beste werkt. Niet perse strak een bepaald protocol volgend – alleen dan en waar dit zinvol is. Want ieder mens is anders, net als zijn of haar omstandigheden, achtergrond, voorkeuren en evt. eerdere therapie-ervaringen.

N.B.: ik heb gaandeweg, tevens, een bijzondere belangstelling ontwikkeld voor Hoogbegaafdheid,  en de impact van NAH hierop,  en de éxtra noodzaak van het bieden van maatwerk in de behandeling hierbij.
– Zie bijv. het boek Kracht en kwetsbaarheid: Over het leven van hoogbegaafde volwassenen, dat wellicht (los van NAH) interessant is om te lezen, als u zich herkent in de kenmerken van Hoogbegaafdheid – volgens het Delphi model.

Lees verder: Invloed cognitief functioneren