Algemene werkwijze (stappen) in het behandelproces

 • Meer informatie over de algemene werkwijze en stappen of fasen in het behandelproces vindt u op de website van 1nP.
  • Deze informatie is grosso modo (kwalitatief gezien) ook op mijn praktijkvoering van toepassing – óók wanneer ik u onder eigen contract zie (i.p.v. onder de contracten van 1nP).
 • Meer specifieke toelichting van mijn persoonlijke achtergrond en werkwijze vindt u op diverse overige plekken op mijn website hier.
  • Als u daar eerst vragen over heeft, dan hoor ik dat graag van u – wanneer u zich voor evt. behandeling bij mij aanmeldt.

De stappen in het behandelproces betreffen:

 1. Intake: één of meerdere gesprekken ter onderlinge kennismaking, en opdat ik een beeld krijg van uw actuele klachten (waarvoor u bent verwezen) en uw precieze hulpvraag, behandeldoel ofwel uw wens voor (realistische) verbetering in uw functioneren – waar u naartoe wilt. Hierbij rekening houdend met uw huidige (cognitieve) beperkingen, hier weer uit resulterende klachten, evenals uw (oude) persoonlijke valkuilen en overige omstandigheden, die op het bereiken van die verbetering van invloed zouden kunnen zijn.
 2. Evt. kort of uitgebreider onderzoek naar uw klachten d.m.v. (neuropsychologische) tests en/of vragenlijsten, in aanvulling op de gespreksgegevens (stap 1).
 3. Behandelplan: na afronding van de intakefase (stappen 1 en 2) schrijf ik hierover een intakeverslag en stel ik, in overleg met u, een behandelplan op. Elders op mijn website staat een inhoudelijk overzicht van mijn therapeutische werkwijze. In de Specialistische GGZ wordt dit verslag (anoniem) met een aantal collega’s binnen 1nP besproken en ter beoordeling voorgelegd. Hun instemming is medebepalend of de voorgestelde behandeling ook daadwerkelijk uitgevoerd mag worden. In de Basis GGZ wordt het verslag met tenminste één collega besproken. 1nP collega’s beoordelen mede of de behandeling voldoet aan de landelijke GGZ richtlijnen. U ontvangt van mij een afschrift van het behandelplan; een verkorte versie daarvan stuur ik ook naar uw huisarts, mits u daar toestemming voor geeft.
 4. De behandeling zelf, volgens het vooraf opgestelde behandelplan (stap 3). Tijdens het verloop van uw behandeling wordt de voortgang regelmatig met u besproken. Zo nodig wordt het behandelplan bijgesteld. Ook kan evt. hulp van overige behandelaren worden ingeschakeld (zie details op de 1nP site).
 5. Afsluiting van de behandeling: Nadat er voldoende vooruitgang is geboekt, bouw ik de behandelcontacten in overleg met u af, eindigen we met een eindgesprek en sluit ik uw dossier. Als u hiermee akkoord gaat, informeer ik kort uw huisarts over het behandeltraject en de bereikte resultaten.
 6. Evt. her-aanmelding voor behandeling op een later moment. Als u na verloop van tijd merkt dat uw klachten of problemen weer terugkomen of dat zich nieuwe GGZ-klachten voordoen, dan kunt u zich weer bij mij aanmelden. U heeft dan mogelijk een nieuwe verwijsbrief nodig van uw huisarts. Daarover kunnen we het beste eerst (telefonisch) overleggen.

Lees verder: Uw inschrijving bij 1nP