Mijn stijl, missie en therapie-visie

Ik heb over mezelf geleerd (dit krijg ik ook vaker terug te horen) dat ik gemakkelijk kan
invoegen
bij een ander: ik ben empathisch, inlevend, nieuwsgierig, met
open vizier, ik ben vrij rustig, nuchter en evenwichtig.

kikkerperspectief       vogelperspectief

Tevens ben ik analytisch ingesteld: ik leg gemakkelijk (dwars)verbanden – met helikopter view. Dit kwam goed van pas in mijn wetenschappelijk werk, waar ik deze kant van mij verder heb ontwikkeld. Dit gold ook voor het lesgeven en het geven van supervisie. Maar ik merk dat ik hiervan ook profiteer in mijn individuele cliëntgerichte werk.

Hierin leg ik graag mijn veronderstellingen open en eerlijk aan de ander voor. Waar gepast met de nodige humor – om moeilijke dingen wat gemakkelijker ‘verteerbaar’ te maken. Om zo, samen, al spiegelende of kaatsende, uit te komen op wat er werkelijk (onderliggend) speelt bij het ontstaan, in stand houden of versterken van de klachten. …En dan overleggen wat u met dat inzicht wilt… Of misschien (nog) niet wilt. Niks moet.

Zonder goede diagnostiek kan er geen goede behandeling plaatsvinden: die op een door u gewenste en reële verandering is gericht. Waarna u het weer verder zelf kunt en mij niet meer nodig heeft. Dán is de behandeling nl. geslaagd – dát is mijn doel. En uiteraard blijft u van harte welkom om toch nog eens terug te komen, korter of langer, uitgelokt door wat voor (nare) omstandigheden dan ook… (Maar ik hoop voor u dat dat gewoon niet nodig is!)

Zowel die diagnostiek als de behandeling zelf is altijd een kwestie van samenwerking. Van een wederzijds actieve en transparante, open houding. …Èn van respectvolle aandacht voor de emoties die hierbij zullen opborrelen. Hiervoor de tijd nemen… Soms gewoon door even stil te zijn… even diep adem te halen… een gevoel er even helemaal laten zijn…. Opdat het de aandacht krijgt waar het sinds kortere of misschien al langere tijd om vraagt….

06

Hoe dat proces verloopt, ligt bij iedereen anders. Ook varieert dat binnen dezelfde persoon. Bijvoorbeeld naar gelang omstandigheden die optreden. Of naar gelang de behoefte die er eerst misschien niet is, maar die pas later ontstaat. Dat is het proces…

Ik ervaar het telkens goed afstemmen op die variaties als één van de meest boeiende uitdagingen van mijn vak!
…Zónder bij dat invoegen die helikopter view te verliezen: de behandeldoelen, gegeven uw (huidige) beperkingen en (oude) valkuilen. Gericht op waar u naartoe wilt

Zie hier een verzameling reviews van oud-cliënten van mij, op Zorgkaart Nederland, bij wie ik de behandeling recent had afgesloten.Zorgkaart Nederland

Lees verder: Persoonlijk