Doelgroep van cliënten – medische achtergrond

Mijn behandelfocus ligt bij volwassenen en ouderen, die in een moeilijke periode van hun leven verkeren: kortere of langere tijd na letsel, ziekte, etc. Inclusief hun systeem: partner of andere naasten.

Mijn expertise als Klinisch Neuropsycholoog ligt vooral bij allerlei vormen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH):

1. Traumatisch hersenletsel, bijv. als gevolg van een ongeluk.
2. …of NAH veroorzaakt door een hersenziekte of -aandoening, bijv.:
  – een beroerte of Cerebro-Vasculair Incident (CVA; hersenbloeding of -infarct).
  – een infectie (encefalitis of meningitis).
  – een hersentumor.
  – epilepsie.
3. …of in het kader van een neurodegeneratieve ziekte, bijv.:
  – een vorm van dementie (bijv.: de ziekte van Alzheimer; vasculaire dementie; fronto-temporale dementie; Lewy Body dementie).
  – de ziekte van Parkinson; de ziekte van Huntington; of een gerelateerde aandoening.
  – Multiple Sclerose.
  – of bij andere chronische lichamelijke aandoeningen, die (o.a.) een impact kunnen hebben op het cognitief functioneren.

Zie hier meer voorbeelden van NAH.

4. Óf wanneer u met de gevolgen hiervan wordt geconfronteerd bij uw partner of andere     naaste… Bijvoorbeeld ook wanneer deze veel (ernstige en blijvende) primaire gevolgen van NAH heeft opgelopen.

…Waardoor u niet meer weet hoe verder te gaan, de draad weer op te pakken, richting waar het weer goed voelt (of in elk geval beter dan nu)… Stapje voor stapje…

Lees verder: Timing van mijn behandeling aan u.