Doelgroep van cliënten – wanneer beter elders?

Wanneer bij voorafgaand telefonisch contact of bij het intakegesprek blijkt dat u elders, van andersoortige hulp en expertise, méér kunt profiteren – dan zal ik u doorverwijzen. Uiteraard in goed onderling overleg.

Bijv. in geval van:
– crisisgevoelig zijn.
– psychoses.
– verslavingsproblematiek.
– hardnekkige persoonlijkheidsproblematiek.
– autisme-spectrum-stoornis.
– of overige chronische (terugkerende of aanhoudende) psychiatrische stoornissen.

….hetgeen tenminste méér op de voorgrond staat, en doorgaans al (veel) langer speelt, dan (beschreven gevolgen van) het hersenletsel, etc.

Dergelijke problematiek en achtergrond vergen namelijk een ander type specialistische behandeling. Hierin is men elders (meestal binnen een GGZ instelling) méér deskundig. Daar heeft men ook betere faciliteiten te bieden dan binnen een vrijgevestigde (solo)praktijk zoals die van mij.

Als we voorafgaand aan of tijdens de intakefase tot deze conclusie komen, dan zal ik met u meedenken over een meer geschikt behandeladres. Ik beschik over een uitgebreid netwerk.

Omdat de wachttijd de laatste tijd flink is opgelopen, kan ik alleen nieuwe aanmeldingen aannemen, wanneer u een vorm van NAH heeft. Dit sluit ook het beste aan bij mijn specialisme als Klinisch Neuropsycholoog.

Lees verder: Mijn Behandelaanbod in deze praktijk…