Welkom op mijn praktijk-website

  • Mededeling: Mijn wachtlijst is momenteel gesloten – ik kan voorlopig helaas géén nieuwe cliënten voor behandeling aannemen.
  • Het is daarom nu niet mogelijk (en niet zinvol) om u voor behandeling aan te melden. Ook niet telefonisch of via email. Zie elders verdere toelichting.

Wat doe ik?     Ik ben vooral gespecialiseerd in neuropsychologische behandeling, in brede zin, van mensen met diverse vormen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Voor wie?       NAH kan tot allerlei cognitieve, emotionele, sociale en/of lichamelijke problemen leiden. Onder ‘Voor wie?’ kunt u meer lezen over hoe NAH kan variëren:
–  qua medische achtergrond;
–  soort klachten of veranderingen;
–  maar ook per fase – sinds NAH is opgelopen…

Wanneer, voor wie?    De meest geschikte timing van mijn behandeling varieert daarmee ook – afhankelijk van medische achtergrond en klachtenpatroon:

  • In de chronische fase van NAH, veelal na een multidisciplinaire revalidatiefase.
  • Of eerder, bij meer subtiele klachten, wanneer een uitgebreid revalidatietraject niet noodzakelijk was.
  • Of in een vroeg stadium van een neurodegeneratieve of andere chronische lichamelijke aandoening, vóórdat een multidisciplinair begeleidingskader evt. aan de orde is. Zie ook dit nieuwsbericht.

Voor wie zeker ook?   Ik bied ook hulp aan de partner of andere naaste van mensen met NAH: alleen of samen…

Wat & waar naartoe?   Onder ‘Behandelaanbod’ kunt u meer lezen over mijn behandelfocus: u vindt hier een schets van mogelijke, veel voorkomende behandeldoelen. Deze zijn over het algemeen gericht op het beter leren omgaan met en accepteren van de (in)directe gevolgen van NAH:

  • Verliesverwerking: leren loslaten van wat nu niet meer (zo goed) kan – met respectvolle aandacht voor de (emotionele) haken en ogen hierbij…
  • èn leren heroriënteren op levenswaarden die wèl praktisch hMeer vitaal voelen na NAH: leren aanspreken van uw natuurlijke veerkracht.aalbaar zijn.

  …Opdat u weer het gevoel krijgt dat uw leven (ondanks NAH) zinvol is.
Zodat u zich weer meer vitaal gaat voelen!
Mede dankzij het leren aanspreken van uw natuurlijke veerkracht……


Hoe?
    Ik lever therapie ‘op maat’ en maak daarbij gebruik van elementen uit:
{…klik op de link voor een toelichting van de betreffende therapeutische methode…}

Stapje voor stapje… Zo kort als kan, zo lang als nodig is… richting een door u gewenste en realistische verandering !


Door wie?       Hoe ik mij hiertoe professioneel heb ontwikkeld, kunt u lezen onder ‘Wie ben ik?’ …inclusief een beschrijving van mijn persoonlijke stijl en visie op therapie en wat mij in mijn werk drijft.


En voor wie nog verder?
         Ik bied ook
supervisie i.h.k.v. de postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog en Klinisch Psycholoog (diverse onderdelen).


Interesse?        Wilt u zich aanmelden, heeft u vragen of wilt u met mij overleggen – voor uzelf of voor uw patiënt of cliënt – neemt u dan gerust
contact met mij op.

Omdat de wachttijd flink is opgelopen, neem ik sowieso alleen nieuwe aanmeldingen aan, wanneer u een vorm van NAH heeft. Dit sluit ook het beste aan bij mijn specialisme als Klinisch Neuropsycholoog.

…Hierbij ben ik wel gebonden aan de actuele wachttijd en overige behandelvoorwaarden: zie hier up-to-date informatie hierover (en zie bovenaan deze pagina de mededeling in het geval de wachtlijst gesloten is).