Welkom op mijn praktijk-website

21 maart 2023:   Vanwege grote drukte met aanmeldingen voor mijn nu volle praktijk (op mijn nieuwe locatie in Baarn, sinds sept. 2022, na mijn verhuizing vanuit Amsterdam) is mijn wachtlijst GESLOTEN.
{N.B.: als u al op de wachtlijst stond, en wij daar contact over hebben gehad, dan blijft u daar gewoon op staan – dan plan ik u z.s.m. in, zoals ik ook beloofd heb te doen}
Ik kan nu
niet overzien, wanneer ik nieuwe (extra) intakes
 kan inplannen.
Zodra ik daar weer wèl zicht op heb, dan zal ik daar hier melding van maken (en dan zal het aanmeldformulier ook weer beschikbaar komen, waarmee u zich kunt aanmelden).
Eerder is het niet mogelijk, en heeft het ook geen zin, om u proberen aan te melden. Ook niet telefonisch. Ik verzoek u vriendelijk om de melding hierover op mijn website in de gaten te houden, als u interesse heeft in mijn behandeling.
+ Zie hieronder en elders wat mijn selectiecriteria zijn voor nieuwe aanmeldingen (medisch aangetoond NAH, met een hulpvraag, die in de Specialistische GGZ thuishoort).
…Ik heb voor 2023 met alle zorgverzekeraars een contract (dan wordt mijn zorg gewoon voor 100% vergoed vanuit het basispakket), behalve met CZ (en de labels die hieronder vallen) – zie elders praktische toelichting.

Wat doe ik?     Ik ben vooral gespecialiseerd in neuropsychologische behandeling, in brede zin, van mensen met diverse vormen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Voor wie?       NAH kan tot allerlei cognitieve, emotionele, sociale en/of lichamelijke problemen leiden. Onder ‘Voor wie?’ kunt u meer lezen over hoe NAH kan variëren:
–  qua medische achtergrond;
–  soort klachten of veranderingen;
–  maar ook per fase – sinds NAH is opgelopen…

Wanneer, voor wie?    De meest geschikte timing van mijn behandeling varieert daarmee ook – afhankelijk van medische achtergrond en klachtenpatroon:

  • In de chronische fase van NAH, veelal na een multidisciplinaire revalidatiefase.
  • Of eerder, bij meer subtiele klachten, wanneer een uitgebreid revalidatietraject niet noodzakelijk was.
  • Of in een vroeg stadium van een neurodegeneratieve of andere chronische lichamelijke aandoening, vóórdat een multidisciplinair begeleidingskader evt. aan de orde is. Zie ook dit nieuwsbericht.

Voor wie zeker ook?   Ik bied ook hulp aan de partner of andere naaste van mensen met NAH: alleen of samen…

Wat & waar naartoe?   Onder ‘Behandelaanbod’ kunt u meer lezen over mijn behandelfocus: u vindt hier een schets van mogelijke, veel voorkomende behandeldoelen. Deze zijn over het algemeen gericht op het beter leren omgaan met en accepteren van de (in)directe gevolgen van NAH:

  • Verliesverwerking: leren loslaten van wat nu niet meer (zo goed) kan – met respectvolle aandacht voor de (emotionele) haken en ogen hierbij…
  • èn leren heroriënteren op levenswaarden die wèl praktisch hMeer vitaal voelen na NAH: leren aanspreken van uw natuurlijke veerkracht.aalbaar zijn.

  …Opdat u weer het gevoel krijgt dat uw leven (ondanks NAH) zinvol is.
Zodat u zich weer meer vitaal gaat voelen!
Mede dankzij het leren aanspreken van uw natuurlijke veerkracht……


Hoe?
    Ik lever therapie ‘op maat’ en maak daarbij gebruik van elementen uit:
{…klik op de link voor een toelichting van de betreffende therapeutische methode…}

  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT); Schematherapie; Oplossingsgerichte therapie; Mindfulness; ‘omarm je emoties’ (affect-fobie-therapie); Acceptatie- en Commitmenttherapie (ACT); Emotionally Focussed Therapy (relatietherapie); EMDR (traumatherapie, incl. de mogelijkheid van een lichaamsgerichte insteek – Sensori-motorische Psychotherapie).
  • Ik stem mijn toepassing van deze (zichzelf bewezen) vormen van psychotherapie af op de gevolgen van NAH voor o.a. het cognitief functioneren. En daarbinnen natuurlijk op uw persoonlijke hulpvraag: gericht op waar u naartoe wilt… Want dát tezamen is Neuropsychotherapie !
    • U kunt in principe ook bij mij terecht zónder dat u NAH heeft (maar andere (chronische) lichamelijke klachten heeft) en wèl een dergelijke vorm van psychotherapie zoekt, in verband met een vergelijkbare hulpvraag…

Stapje voor stapje… Zo kort als kan, zo lang als nodig is… richting een door u gewenste en realistische verandering !


Door wie?       Hoe ik mij hiertoe professioneel heb ontwikkeld, kunt u lezen onder ‘Wie ben ik?’ …inclusief een beschrijving van mijn persoonlijke stijl en visie op therapie en wat mij in mijn werk drijft.   …En zie hier een verzameling reviews van oud-cliënten van mij, op Zorgkaart Nederland, bij wie ik de behandeling recent had afgesloten.Zorgkaart Nederland


En voor wie nog verder?
         Ik bied ook
supervisie i.h.k.v. de postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog en Klinisch Psycholoog (diverse onderdelen).


Interesse?        Wilt u zich aanmelden of heeft u eerst vragen hierover – voor uzelf of voor uw patiënt of cliënt – neemt u dan
contact met mij op.

Vanwege grote drukte neem ik tegenwoordig sowieso alleen nieuwe aanmeldingen aan, wanneer u een vorm van (medisch aangetoond) NAH heeft (*áls ik plek heb). En alleen wanneer uw hulpvraag en achtergrond hiervan binnen de Specialistische GGZ past. Dit sluit aan bij mijn specialisme als Klinisch Neuropsycholoog.

…*Hierbij ben ik wel gebonden aan de actuele wachttijd en overige behandelvoorwaarden: zie hier up-to-date informatie hierover (en zie bovenaan deze pagina de mededeling in het geval de wachtlijst gesloten is).