Overige klachten

Verder komen ook dit soort klachten regelmatig voor na diverse vormen van NAH:

  • Overgevoeligheid voor licht (fotofobie) en/of geluid (hyperacusis): u kunt dit minder goed (niet meer automatisch) ‘filteren’. (Achtergrond-)prikkels komen zo intenser ‘binnen’.
  • Veranderde emotieregulatie: u kunt bijv. eerder geëmotioneerd raken: verdrietig, angstig of prikkelbaar (een ‘korter lontje’ hebben; ‘ontremd’). Of u bent juist emotioneel vlakker of apathisch (‘geremd’).

Beschreven cognitieve en overige klachten kunnen (deels) een direct (primair) gevolg zijn van (de precieze locatie van) het hersenletsel, etc.

Lees verder: Secundaire gevolgen