Combinatie wetenschap, lesgeven en praktijk …én verder opgeleid worden

Na mijn promotie kon ik op de UvA blijven als universitair docent (2-3 dagen/week). Zo kon ik mijn wetenschappelijk onderzoek voortzetten (vooral in 2009 niet zonder succes) en verder gaan met lesgeven. Ik heb o.a. een vaardigheidscursus ‘Neuropsychologische Revalidatie’ opgezet. Dit is een belangrijke stimulans gebleken voor mijn latere definitieve keuze voor de zorg, ondanks succesjes op onderzoeksgebied. Zie hier een compleet overzicht van o.a. mijn publicaties, gehouden voordrachten e.d. en van mijn precieze ervaring met onderwijs en supervisie geven.

Ik ben naast mijn werk aan de UvA ook als psycholoog in de praktijk, in de zorg, gaan werken:

1. Eerst, in 2003, bij een voormalige RIAGG, ‘Rijnmond-Zuid’, in een multidisciplinair team op de afdeling Ouderen, in Rotterdam.

2. Van 2004 tot 2009 op de afdeling Medische Psychologie in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

— Hier ben ik sinds 2005 ook opgeleid tot Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog – wettelijk BIG geregistreerd sinds 2008.

– N.B.: de Wet BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’ – deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken. Zie hierover nadere uitleg in dit filmpje, gemaakt door één van mijn beroepsverenigingen (NVGzP).

3. En sinds 2009 t/m april 2017 voor 2 dagen per week op de Unit Psychiatrie & Medische Psychologie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (nu geheten: OLVG, locatie Oost). In 2013 en 2014 was ik deels gedetacheerd bij de Reade poli Revalidatiegeneeskunde binnen het OLVG.

— Sinds juni 2015 ben ik, na 3,5 jaar opleiding, wettelijk (BIG) geregistreerd specialist, als Klinisch Neuropsycholoog (via deze link vindt u meer algemene informatie over wat een Klinisch Neuropsycholoog precies is; …al heb ik me inmiddels breder ontwikkeld, in vooral de psychotherapie).

– Met deze registratie ben ik gerechtigd tot Hoofdbehandelaar in zowel de Basis-GGZ als in de Specialistische GGZ (sinds 2017 heet dit Regiebehandelaar).

Lees verder: Mijn beslissing