Wisselwerking met persoonlijke context

Vaak is er sprake van een ingewikkelde wisselwerking van persoonlijke factoren en omstandigheden, die (ook nog) een rol kunnen spelen. Waardoor diverse soorten klachten elkaar evt. in stand houden of zelfs doen verergeren…:

 • Wellicht wordt dit klachtenpatroon nl. versterkt door bepaalde sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Bijv. op het gebied van werk, relatie, woonomgeving, hobby’s, vriendschappen, … Omstandigheden die niet meer goed aansluiten op uw huidige beperkingen.
 • Ook spelen karaktereigenschappen en (jong-geleerde) gewoonten vaak een rol: karaktertrekken die altijd al bij u hoorden, maar die sinds het letsel, etc. misschien minder handig uitwerken… Die ‘valkuilen’ zijn geworden.
  • Het is daarom vaak zinvol om zicht te krijgen op hoe u van oudsher met problemen en tegenwerking in het leven omging. Oftewel uw coping-stijl.
   • …En hoe deze u nu helpt → …méér van dat dus! …Zie ook: Oplossingsgerichte Therapie.
   • …En misschien ook deels niet helpt → …hierin uzelf leren afremmen, aanpassen… De valkuil zo leren omzeilen! …Zie ook: Schematherapie.
    …Zo uzelf leren aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, sinds het letsel, ziekte, etc.

⇒ Door goed zicht te krijgen op het complete plaatje van al deze klachten, veranderingen, factoren en omstandigheden …kan er een nieuw evenwicht gevonden worden: een nieuwe balans03

Opdat u – stapje voor stapje – optimaal kunt herstellen. Hierbij slim rekening houdend met uw huidige klachten, beperkingen en valkuilen én met uw behouden mogelijkheden. En, last but not least: dankzij uw motivatie, veerkracht, levenslust, etc.

…Hoe ik u hierbij kan helpen, kunt u lezen onder Behandelaanbod. Daar geef ik een beschrijving van mogelijke behandeldoelen en -methoden.

Of lees eerst hier verder: Doelgroep van cliënten – wanneer beter elders?