Verdere bereikbaarheid en aanmelding voor behandeling

  • Ik ben bereikbaar op: 06 – 1978 0330. Ik zal meestal de telefoon niet op kunnen nemen, maar dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug: wanneer u dit per voicemail of sms even aangeeft. Ik probeer u dezelfde dag (tijdens kantoortijden) nog terug te bellen.
    • Op sommige dagen (zie *lijst elders) heb ik cursus of een congres; dan ben ik sowieso niet gemakkelijk bereikbaar. 
    • Op woensdagen ben ik doorgaans ook niet bereikbaar.

Vanwege grote drukte neem ik tegenwoordig alleen nieuwe aanmeldingen aan, wanneer u een vorm van NAH heeft (áls ik plek heb). Dit sluit ook het beste aan bij mijn specialisme als Klinisch Neuropsycholoog.

Mededeling, 12 okt. 2021:    Mijn wachtlijst is gesloten. Tot (in) januari 2022 zal ik zeker géén nieuwe behandelingen kunnen opstarten.

Tegen de tijd dat ik de planning weer beter kan overzien, zal ik het aanmeldformulier op mijn website weer beschikbaar maken.

…Eerder bellen of mailen, om u aan te melden, heeft geen nut (en werkt voor mij niet efficiënt) en zal ik – vanwege de drukte – niet eens kunnen beantwoorden.
Dat spijt mij, maar ik wil u vriendelijk verzoeken gewoon deze website in de gaten te houden, als u interesse heeft in mijn behandeling.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank en mijn excuses voor het ongemak!

N.B.: zoals ik elders op deze website uitleg, is mijn praktijk niet voor u geschikt wanneer u crisisgevoelig bent. Dan zal ik u doorverwijzen.
Mocht u desondanks, onverwachts, in een crisis belanden en wél bij mij onder behandeling zijn – en u kunt mij níet tijdens mijn werktijden bereiken – dan dient u contact met uw huisarts op te nemen, die over een crisisprotocol zal beschikken.


Zie verder nog: Mijn overige gegevens in het kort….