Doelgroep van cliënten – soort klachten en context-problematiek

Primaire gevolgen
De hierna beschreven klachten kunnen (deels) een direct (primair) gevolg zijn van (de precieze locatie van) het hersenletsel, etc.

– Cognitieve klachten, zoals…

– Overige klachten, zoals… overgevoeligheid voor licht en/of geluid en een veranderde emotieregulatie…


Secundaire gevolgen
Het is ook mogelijk dat bepaalde klachten niet (of niet alleen) een direct gevolg zijn van NAH. Klachten kunnen ook een indirect (secundair) gevolg zijn van NAH… Doordat deze het gevolg zijn van  óf  extra worden versterkt door ander type klachten of veranderingen, die ook vaak voorkomen na NAH (…welke overigens niet direct gerelateerd hoeven te zijn aan het hersenletsel op zich). Bijvoorbeeld:

 Lichamelijke klachten, zoals…

– Negatieve gevoelens of veranderde emotionele reacties, zoals…


Wisselwerking met persoonlijke context
Vaak is er sprake van een ingewikkelde wisselwerking van persoonlijke factoren en omstandigheden, die (ook nog) een rol kunnen spelen. Waardoor diverse soorten klachten elkaar evt. in stand houden of zelfs doen verergeren…:

…Hoe ik u hierbij kan helpen, kunt u lezen onder Behandelaanbod. Daar geef ik een beschrijving van mogelijke behandeldoelen en -methoden.

Of lees eerst hier verder: Doelgroep van cliënten – wanneer beter elders?