Promotieonderzoek naar de vroeg-diagnostiek van dementie en start met lesgeven

Na mijn afstuderen ben ik begonnen met promotieonderzoek in Amsterdam naar voorspellende factoren van dementie. Ik heb diverse geheugentests ontwikkeld en afgenomen bij een grote groep (aanvankelijk) niet-demente ouderen (van het LASA veroudering-bevolkingsonderzoek). Hiervoor ben ik stad en land afgereisd om mensen thuis te bezoeken. Dit vond ik een bijzondere ervaring: zulke verschillende mensen, qua leeftijd (55-93), achtergrond, interesses… Veel verhalen gehoord en tal van emoties gezien, gevoeld… Iedereen is anders. Tegelijkertijd zijn me verrassende overeenkomsten opgevallen. Alleen al de welkome ontvangst die ik kreeg!

Naast mijn onderzoek ben ik vanaf 2000 op de UvA begonnen met lesgeven aan (Master) studenten Klinische Neuropsychologie. Ik vond het leuk om mijn praktijk- en theoretische ervaring binnen het vakgebied helder over te leren brengen. Daardoor leerde ik zelf ook weer meer… Want: als je een ander iets niet duidelijk kunt uitleggen, dan heb je de essentie van wat je wilt overbrengen misschien nog niet zo goed begrepen!

In jan. 2003 ben ik gepromoveerd op het proefschrift ‘Early assessment of dementia: The contribution of different memory components’.

Lees verder: Combi wetenschap & praktijk