Invloed cognitief functioneren

Bij mijn behandeling houd ik uiteraard ook rekening met resterende cognitieve functieproblemen:

  • Ik zal, waar nodig, verdere psycho-educatie op dit terrein geven. Zie ook het hiervoor beschreven behandeldoel nr. 1.
  • Ik kan cognitieve revalidatie-interventies, die u wellicht eerder (in een multidisciplinair revalidatietraject) hebt gehad, verder aanscherpen. Bijvoorbeeld hoe u nog meer structuur in uw dagelijks leven kunt inbouwen om te compenseren voor geheugen- of aandacht- & concentratieproblemen. Zie ook behandeldoel nr. 3
  • Maar ook zal ik, waar nodig, bij het toepassen van psychotherapeutische interventies meer structuur en herhaling toepassen dan in principe (zonder dat er sprake is van NAH) gebruikelijk is.
    • Zo maak ik vaker gebruik van mindfulness oefeningen, die we eerst in een sessie zullen uitproberen. Een voor u geschikte oefening spreek ik dan op een prettig tempo in. Het audiobestand krijgt u van mij beschikbaar, zodat u hiermee thuis verder kunt oefenen. Of ik verwijs u naar een online al beschikbare meditatie.
    • Ook kunt u bepaalde registratie-opdrachten mee naar huis krijgen. Bijv. om zicht te krijgen op uw gedachten, gevoelens en gedrag in bepaalde situaties.
  • Ook is het mogelijk dat ik een (beknopt of uitgebreider) neuropsychologisch testonderzoek bij u uitvoer: om meer concreet te weten ‘waar u nu staat’ qua cognitief functioneren. Dit in vergelijking met andere (gezonde) mensen van uw leeftijd en opleidingsniveau. Dit ook in vergelijking met testonderzoek dat evt. eerder bij u is afgenomen, kort nadat u NAH had opgelopen. Zodoende kan mijn behandeling aan u hierop afgestemd worden.
    • N.B.: een dergelijk testonderzoek zal geen hoofdrol spelen in mijn behandeling aan u; dit zal slechts de grotere behandeling evt. dienen. Ik ben weliswaar heel ervaren in het uitvoeren, interpreteren en superviseren van dergelijk onderzoek (vanuit mijn eerdere en nevenwerkzaamheden). Maar binnen deze praktijk richt ik mij volledig op behandelwerkzaamheden (niet op neuropsychologische diagnostiek op zich).

Lees verder: Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Schematherapie