Negatieve gevoelens of veranderde emotionele reacties

De volgende klachten of veranderingen komen ook vaak voor na NAH. Deze zijn vaak een indirect (secundair) gevolg van NAH. Zoals…:

  • Somberheid, verdriet, verminderde interesse of betrokkenheid, stemmingsveranderingen, machteloosheid, depressie, etc.
  • Verhoogde prikkelbaarheid, agitatie, boosheid, frustratie, etc.
  • Angst, onzekerheid, minder zelfvertrouwen, onrust, verhoogde controlebehoefte, paniek, etc.

⇒ Dit soort emotionele of gedragsmatige veranderingen zijn vaak een (logische) reactie op het bewustwordingsproces en de verlieservaring na hersenletsel, ziekte, etc.

…Wanneer de gevolgen hiervan pas goed doordringen…
→ Waardoor bijv. aandacht- en concentratieklachten (ontstaan of) erger worden…
→ Waardoor alles nog meer energie kost…
→ Met weer een toename van o.a. vermoeidheid en negatieve gevoelens tot gevolg →
…Enzovoorts…

Lees verder: Wisselwerking met persoonlijke context