Mindfulness (Based Cognitive Therapy) (MBCT)

 • Mindfulness is een vorm van opmerkzame aandacht zonder oordelen. Hierbij richt je je aandacht op een focus, bijv. je ademhaling of je lijf. Of je stelt je juist meer open, zonder voorkeur: voor wat er is.
  • Mindfulness kun je trainen m.b.v. daarvoor ontwikkelde meditatieoefeningen die je in de therapie leert. Maar mindfulness kun je ook in het leven van alledag leren: door iets gewoons met aandacht te doen (bijv. eten).

mindfulness_poster_UK

 • Mindfulness-training is een relatief nieuwe methode voor het omgaan met stress, automatische reactiepatronen, somberheid, pijn en vermoeidheid.
  • Waar veel therapieën op verandering gericht zijn, is mindfulness-training erop gericht te leren op een (meer) ontspannen manier te zijn met wat er is.
   • …Dit kan dan wel weer tot veranderingen leiden…! Zoals een betere aandachtsfocus (concentratie), minder piekeren, beter slapen, meer genieten van kleine dingen, meer plezier beleven… Maar ook: een minder grote rol in uw leven voor bijv. (lichamelijke en/of mentale) vermoeidheid of pijn (bijv. i.h.k.v. NAH) …En een positiever zelfbeeld… 🙂
 • Lees bijv. hier meer informatie over wat mindfulness is, incl. diverse voorbeelden van oefeningen/meditaties.
  • Of hier nog veel meer oefeningen… → ik zal u daar binnen de therapie natuurlijk verder over adviseren en dit extra structureren – voordat u door de bomen het bos niet meer ziet!
  • N.B.: deze links zijn naar de site van het centrum waar ik ben opgeleid: in Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT; 8-daagse training door Hende Bauer; en vervolg-workshop over Mindfulness-Based Stress Reduction: MBSR). MBCT is een integratie van CGT en mindfulness-meditatie, en hoort bij de zgn. derde generatie gedragstherapieën. Hierbij ligt de nadruk niet op het veranderen van de inhoud van gedachten, maar op het herkennen van negatieve gedachten… en deze (slechts) te zien als (voorbijgaande) mentale gebeurtenissen
 • Dit sluit ook aan bij onderdelen van Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). Zowel Mindfulness als ACT richten zich daarmee op het ontwikkelen van een andere houding t.o.v. problemen. Deze houding kenmerkt zich door: nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet reageren en niet oordelen …waardoor er ruimte komt voor acceptatie
  • Aldus Jon Kabat-Zinn, grondlegger MBCT, o.a. bij mensen met tal van chronische lichamelijke klachten.

AngkorWat2010_gang

 • De laatste jaren neemt ook onderzoek toe naar op mindfulness gebaseerde behandeling bij neurologische aandoeningen, zoals MS, CVA, traumatisch hersenletsel en de ziekte van Parkinson. Vooral in de chronische fase kan deze benadering veel bijdragen. Zie ook hoofdstuk 8 van het Handboek Neuropsychotherapie, 2016:
  • “In die fase geeft acceptatie en het op een milde manier onder ogen zien van de klachten en beperkingen ruimte voor een hogere kwaliteit van leven. Dit vergeleken met wanneer men de klachten negeert of hiertegen blijft ‘vechten’… en op zoek blijft gaan naar oplossingen, die helaas niet realiseerbaar zijn”.
  • Dit sluit ook aan bij het hiervoor beschreven behandeldoel nr. 3.
 • Op deze site van Ger Schurink staan trouwens ook veel goede oefeningen.
 • …En ik spreek zelf (mindfulness- en ACT-) oefeningen persoonlijk in.
 • En de toekomst zal nog veel méér bieden op dit gebied, ook voor mensen met NAH (=link naar NAH-werkgroep binnen de Vereniging voor Mindfulness) !

Lees verder: ‘Omarm je emoties’ en Affect Fobie Therapie (AFT)