Primaire gevolgen

De hierna beschreven klachten kunnen (deels) een direct (primair) gevolg zijn van (de precieze locatie van) het hersenletsel, etc.

– Cognitieve klachten:
Ik heb veel ervaring met diagnostiek en behandeling van problemen op het gebied van onderstaande cognitieve functies. Deze cognitieve klachten kunnen optreden na een vorm van NAH:

  • Geheugen: u heeft bijv. meer moeite met informatie goed inprenten of actief ophalen uit uw geheugen. U heeft mogelijk meer structuur, ‘ezelsbruggetjes’, herhaling, etc. nodig.
  • Aandacht- en concentratie: u bent bijv. mentaal/geestelijk trager (met denken en informatie verwerken); u bent sneller afgeleid; en/of u kunt minder goed meerdere dingen tegelijk doen. Dit heeft vaak ook een nadelige invloed op uw geheugen.
  • Logisch nadenken: u kunt bijv. minder goed hoofdzaken van bijzaken onderscheiden; hierdoor kunt u minder to the point vertellen of praat u meer van de hak op de tak. U heeft meer moeite met logisch redeneren en abstract denken (informatie letterlijk nemen, waar deze figuurlijk bedoeld is). Of u kunt minder goed plannen en organiseren (van activiteiten of handelingen).
  • Taal: u heeft bijv. meer problemen met het (vlot) vinden van de juiste woorden in gesprek. Of u heeft moeite met articulatie (uitspraak). Of met grammaticaal duidelijk formuleren (qua zinsconstructie). Of u heeft juist moeite met een vlot begrip van de betekenis van taal (in gesprek met anderen of tijdens het lezen).
  • Ruimtelijke vaardigheden: u heeft bijv. een minder goed richtingsgevoel; evt. meer moeite met het inschatten van afstanden; u raakt eerder visueel overspoeld (overzichtsverlies); of het lukt u niet meer automatisch om een compleet overzicht van uw visueel veld te krijgen.

– Overige klachten:
Verder komen ook dit soort klachten regelmatig voor na diverse vormen van NAH:

  • Overgevoeligheid voor licht (fotofobie) en/of geluid (hyperacusis): u kunt dit minder goed (niet meer automatisch) ‘filteren’. (Achtergrond-)prikkels komen zo intenser ‘binnen’.
  • Veranderde emotieregulatie: u kunt bijv. eerder geëmotioneerd raken: verdrietig, angstig of prikkelbaar (een ‘korter lontje’ hebben; ‘ontremd’). Of u bent juist emotioneel vlakker of apathisch (‘geremd’).

Beschreven cognitieve en overige klachten kunnen (deels) een direct (primair) gevolg zijn van (de precieze locatie van) het hersenletsel, etc.

Lees verder: Secundaire gevolgen