Verzekerde zorg: via 1nP

 • Voor vergoeding van zowel een Basis GGZ als een Specialistische GGZ behandeltraject maak ik sinds 2015 gebruik van Stichting 1nP. 1nP maakt deel uit van de Parnassia Groep en is een landelijk netwerk van 600 vrijgevestigde professionals in de geestelijke gezondheidszorg, die verspreid over heel Nederland werken.
  • Via Parnassia heeft 1nP (en ik indirect dus ook) contract afspraken met alle zorgverzekeraars in Nederland. Behandelingen worden zo (in geval van een correcte verwijzing) geheel vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Denkt u hierbij wel aan uw eigen risico. Zie hier meer details (vanuit 1nP) over de vergoeding.
  • Facturering loopt via 1nP en gaat automatisch – daar heeft u verder geen omkijken meer naar. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u zich bij aanvang van de behandeling als cliënt bij 1nP inschrijft – bij mij als behandelaar. Zi1np-logoe elders op deze site mijn uitleg van de inschrijfprocedure bij 1nP.
 • Ander voordeel van 1nP voor mij is de mogelijkheid om in intervisieverband collegiaal overleg te hebben. Via 1nP vindt er bovendien een kritische toetsing van de indicatiestelling voor een bepaalde behandeling en van de diagnostiek plaats. Dit kan de kwaliteit van uw behandeling alleen maar ten goede komen, want twee weten meer dan één!
 • Op de site van 1nP is ook overige praktische informatie te vinden die op mijn praktijkvoering van toepassing is, zoals:
  • Vragenlijstonderzoek.
  • Privacy.
  • Hoe de Verwijzing precies plaatsvindt, incl. een format voor de verwijsbrief die u nodig heeft om voor (vergoede) behandeling in aanmerking te komen.
  • Klachtenprocedure.
  • Wat de procedure is in geval u (desondanks) een crisis doormaakt.
   • Zie hier informatie over mijn eigen precieze bereikbaarheid (en uitzonderingen daarop).
   • Verder krijgt u, wanneer u zich bij mij als behandelaar bij 1nP inschrijft, een welkomstbrief waarin o.a. deze tekst is opgenomen: “Stichting 1nP biedt alle cliënten de mogelijkheid om in crisissituaties na kantoortijden een hulpverlener aan de lijn te krijgen. Buiten kantoortijden is Stichting 1nP te bereiken via 0900 – 555 3000. Dat kan een uitkomst zijn wanneer de nood hoog is. Er wordt dan automatisch doorgeschakeld naar een medewerker van het Crisis Meldpunt van Parnassia Groep die voor Stichting 1nP de crisisopvang verzorgt. We zijn ook in de weekenden bereikbaar voor crisissituaties!”.
  • Hoe de kwaliteit van mijn werk (i.s.m. 1nP) gewaarborgd blijft; wat uw rechten en ook uw plichten daarbinnen zijn.
  • De wijze van Digitale Communicatie door 1nP met u als cliënt.

 

 • N.B.: 2019 is een overgangsjaar: sinds dit jaar heb ik eigen contracten voor de Specialistische GGZ, waar ik doorgaans in werk met de volgende zorgverzekeraars (en de zorgverzekeringen die hieronder vallen): Zilveren Kruis/De FrieslandDSWMenzis; VRZ (ONVZ; Zorg en Zekerheid; Eno); Caresq.
  Nieuwe cliënten die bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd zijn, zal ik onder eigen contract zien en niet via de contracten van 1nP.  Ik publiceer hier binnenkort meer informatie over, en ik zal u hier ook persoonlijk goed over inlichten, als u zich bij mij voor behandeling aanmeldt.

Lees verderAlgemene werkwijze (stappen) in het behandelproces