Behandeltrajecten in de Specialistische GGZ

 • Ik werk – als specialist (Klinisch Neuropsycholoog) zijnde – meestal in de ‘Gespecialiseerde GGZ’ oftewel de ‘Specialistische GGZ‘ (G-GGZ / S-GGZ).
  • NAH-gerelateerde problematiek, waar mensen mijn hulp bij vragen, sluit hier doorgaans (qua complexiteit) ook het beste bij aan. Zeker wanneer u voor het eerst mijn hulp inschakelt.
  • Met een verwijsbrief van uw huisarts (of evt. uw bedrijfsarts of medisch specialist) kunt u naar mij doorverwezen worden.
  • Ik ben – als Klinisch Neuropsycholoog zijnde – bevoegd ‘Regiebehandelaar’ in de Specialistische GGZ (en automatisch ook in de Basis GGZ).
 • Wil een GGZ-behandeltraject door uw zorgverzekeraar (vanuit het basispakket) worden vergoed, *dan moet een psychische en/of cognitieve aandoening (volgens DSM-V) worden vastgesteld:
  • Bijvoorbeeld een aandoening op het gebied van stemmings- of angstproblemen en/of een trauma- of stressor-gerelateerde stoornis.
   {klik op de betreffende link voor een beschrijving van dergelijke klachten, elders op deze site}
  • Vaak in combinatie met een cognitieve aandoening, die u kunt hebben sinds een doorgemaakte vorm van NAH – bijv. de DSM-V codering ‘Beperkte vasculaire neurocognitieve stoornis’ of ‘Beperkte neurocognitieve stoornis door traumatisch hersenletsel’ (en andere opties).
 • Uw huisarts (en/of uw POH-GGZ) kan het beste inschatten welke globale aandoening (‘DSM stoornis’ genaamd) vermoedelijk van toepassing is. Uiteraard kan hij/zij dit ook met mij overleggen.
  • *N.B.: behandelingen van sommige DSM aandoeningen worden niet vergoed, zoals de ‘aanpassingsstoornis’ of relatieproblematiek.
  • De definitieve en meer specifieke aandoening, op basis waarvan de behandeling vergoed wordt, stel ik aan het einde van de intake-fase vast. Uiteraard in goed onderling overleg met u.
 • Bij behandeling in de Specialistische GGZ gaat het om meervoudige, tegelijkertijd spelende of om zwaardere, complexere problemen en/of contextproblematiek, welke vaak al langer duurt, waarvoor een specialistische of intensievere aanpak nodig is.
  • Dit geldt bij NAH eigenlijk altijd wel: doordat er vaak sprake is van met elkaar interacterende problemen – op zowel lichamelijk vlak (het hersenletsel en lichamelijke gevolgen hiervan), als psychisch/cognitief vlak (zie toelichting hierboven), en vaak ook op sociaal-maatschappelijk gebied (werk, relatie, daginvulling etc.).
   • En ook uw karakter of persoonlijkheid – en hiermee geassocieerde gebruikelijke coping-stijl – kan een complicerende rol spelen, bij de problemen waar u sinds NAH tegenaan loopt.
 • I.h.k.v. van bijvoorbeeld een evt. her-aanmelding is behandeling in de Basis GGZ ook mogelijk: wanneer er nog slechts sprake is van ‘een relatief lichte, enkelvoudige aandoening’ óf ‘wanneer de behandeling gericht kan worden op een compacte -goed af te bakenen- hulpvraag of behandeldoel’, waarvoor een praktische en kortere aanpak meestal voldoende is (d.w.z.: max. 6 tot 10 sessies, incl. intake en indirecte tijd/administratie).
  • N.B.: in de Specialistische GGZ is er veel meer flexibiliteit mogelijk in de behandelduur en -frequentie — zo kort mogelijk, maar ook zo lang als nodig is. Wat vaak bij aanvang niet zo gemakkelijk te voorspellen is.
  • N.B.: óók in de Basis GGZ moet een DSM aandoening vastgesteld worden, wil de behandeling vergoed worden.
 • Uw huisarts (en/of uw POH-GGZ) kan desgewenst met mij overleggen over het type behandeltraject (Basis of Specialistische GGZ).

Lees verderWijze van vergoeding en andere regels, rechten en plichten