Niet verzekerde, particuliere, zorg

Tot slot is het ook nog mogelijk om onder de volgende voorwaarden één of meerdere particuliere consulten bij mij aan te vragen:

 • Kosten per consult, 45 min. directe tijd: € 110,-.
  • Of: € 147,- voor een consult van 60 min. directe tijd.
  • Dit betreft mijn particuliere tarief, incl. indirecte tijd voor voorbereiding van een gesprek, uitwerking en evt. rapportage achteraf.
  • Wanneer ik een (deel van een) (neuro)psychologisch testonderzoek bij u uitvoer, dan gelden andere normen voor de indirecte tijd (conform de NZA regels). Hierover informeer ik u voorafgaand aan de afspraak en uitvoering van het onderzoek.
 • Per consult ontvangt u een factuur. Deze consulten betaalt u zelf en worden niet vergoed vanuit het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering. Het traject is dan ook vrij van bemoeienis door zorgverzekeraars en er is geen verwijzing nodig. In een tijd waarin vergoeding steeds meer beperkt wordt, of gebonden is aan allerlei regelingen en eisen, kan zelf betalen een keuze zijn, ook uit privacy overwegingen.
 • Wel kan financiering langs andere wegen mogelijk zijn:
  • Soms vanuit aanvullende of buitenlandse zorgverzekeringen.
  • Of bijvoorbeeld i.h.k.v. een schadevergoeding voor de gevolgen van NAH.
  • Verder zijn werkgevers soms bereid om extra te investeren in de gezondheid van werknemers.
 • De consulten die ik aanneem, vallen wèl altijd onder de curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg (dus geen coaching, wat hier in principe niet onder valt).
  • Dit type zorg sluit namelijk aan bij mijn specialisatie als Klinisch Neuropsycholoog en de focus van mijn praktijk.
  • Ik houd mij hierbij aan het door de NZA vastgestelde maximumtarief (€110.27 voor een consult ‘niet-basispakketzorg’, code 198300, volgens de GB-GGZ tariefbeschikking 2020).
  • Omdat dit type zorg onder de curatieve GGZ valt, is BTW vrijstelling van toepassing.
 • Als u zich voor het eerst bij mij aanmeldt, dan dient u eerst dit formulier op mijn website in te vullen. 
  • Daarna neem ik zo spoedig mogelijk (telefonisch) contact met u op voor een eerste kennismaking en verder overleg over uw behandelverzoek.
 • Mocht u al eerder bij mij in behandeling zijn geweest en (op een later moment) nog graag één of meerdere particuliere (of vergoede) consulten met mij willen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

Lees verder: Supervisie