Behandeltraject in de Basis GGZ of de Specialistische GGZ

 • Sinds 2014 is de landelijke organisatie van de GGZ veranderd. Lees hier meer informatie vanuit de overheid. Met een verwijsbrief van uw huisarts (of evt. uw bedrijfsarts of medisch specialist) kunt u naar mij doorverwezen worden voor een behandeltraject in de ‘Generalistische Basis GGZ’ (GB-GGZ) of in de ‘Gespecialiseerde GGZ’ (G-GGZ/S-GGZ).
 • Wil een dergelijk behandeltraject door uw zorgverzekeraar worden vergoed, *dan moet een psychische aandoening (volgens -inmiddels- DSM-V) vastgesteld worden:
  • Bijvoorbeeld een aandoening op het gebied van stemmings- of angstproblemen en/of een trauma- of stressorgerelateerde stoornis.
   {klik op de betreffende link voor een beschrijving van dergelijke klachten, elders op deze site}
  • Dit naast een evt. cognitieve aandoening, die u kunt hebben sinds een doorgemaakte vorm van NAH – bijv. de DSM-V codering ‘Beperkte vasculaire neurocognitieve stoornis’ of ‘Beperkte neurocognitieve stoornis door traumatisch hersenletsel’ (en andere opties).
   • Let op: sinds 2017 wordt behandeling (helaas) niet meer door uw zorgverzekeraar vergoed wanneer er alléén sprake is van een stoornis op neurocognitief gebied; er moet daarnaast óók sprake zijn van een psychische aandoening, bijv. op het gebied van stemming, angst of traumaverwerking.
    • Deze psychische aandoening hoeft (gelukkig) niet ernstig te zijn, maar waarbij u wel bang bent dat zich een toename van psychische klachten zal ontwikkelen wanneer u zich niet zou laten behandelen.
     → …Neemt u gerust contact met mij op wanneer u behoefte heeft aan overleg hierover –
     dan bekijken we wat verstandig is.
 • ⇒ Uw huisarts (en/of uw POH-GGZ) kan het beste inschatten welke globale aandoening (‘DSM stoornis’ genaamd) vermoedelijk van toepassing is. Uiteraard kan hij/zij dit ook met mij overleggen.
  • N.B.: *al wat langer worden behandelingen van diverse andere DSM aandoeningen ook niet meer vergoed, zoals de ‘aanpassingsstoornis’ of relatieproblematiek.
 • Bij behandeling in de Basis GGZ gaat het om relatief lichte, enkelvoudige aandoeningen of kan de behandeling gericht worden op een compacte -goed af te bakenen- hulpvraag of behandeldoel, waarvoor een praktische en kortere aanpak meestal voldoende is.
 • Bij behandeling in de Specialistische GGZ gaat het om meervoudige, tegelijkertijd spelende of om zwaardere, complexere problemen en/of contextproblematiek, waarvoor een specialistische of intensievere aanpak nodig is.   {klik op de link voor een beschrijving van dergelijke problematiek, elders op deze site}
  ⇒ Uw huisarts (en/of uw POH-GGZ) kan desgewenst met mij overleggen over het type behandeltraject (basis of specialistische GGZ).
 • Ik ben -als Klinisch Neuropsycholoog zijnde- bevoegd ‘Hoofdbehandelaar’ in zowel de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ. N.B.: vanaf 2017 heet dit ‘Regiebehandelaar’.
 • Doorgaans werk ik in de Specialistische GGZ.

Lees verderWijze van vergoeding en andere regels, rechten en plichten